Pravidla

Během kurzů se účastníci snaží dodržovat pět nebo osm etických pravidel. Při delších kurzech a retreatech se obvykle dodržuje (přísnějších) osm pravidel, při kurzech kratších, zvláště pokud účastníci přespávají mimo místo meditace, se dodržuje pravidel pět – informujte se v detailech každého kurzu.

rn

Tato pravidla lze shout jako neškodit sobě ani ostatním. Jejich smysl je podpořit Vaši meditaci a usnadnit soužití v centru. Jsou to doporučení pro Vaši všímavost — ne přikázání, jejichž přestoupení se trestá. Bude se stávat, že je někdy nedodržíte; to je úplně normální, příště to zkusíte znovu.

rn

Ze závažných důvodů je možné pravidla individuálně přizpůsobit (zejména pravidla týkající se jídla, z důvodů zdravotních); promluvte o tom s učitelem kurzu.

rn

Pět pravidel

rn

  rn

 1. Nezabíjet.
 2. rn

 3. Nekrást.
 4. rn

 5. Zdržet se nevhodného sexuálního chování.
 6. rn

 7. Nelhat.
 8. rn

 9. Nepožívat omamné látky.
 10. rn

rn

Osm pravidel

rn

  rn

 1. Nezabíjet.
 2. rn

 3. Nekrást.
 4. rn

 5. Zdržet se všech sexuálních aktivit.
 6. rn

 7. Nelhat.
 8. rn

 9. Nepožívat omamné látky.
 10. rn

 11. Nejíst po poledni.
 12. rn

 13. Zdržet se zábavy (zpívání, tanec) a nepoužívat zdobící kosmetiku.
 14. rn

 15. Zdržet se luxusu.
 16. rn

rn

rn