Newsletter #15

Drazí meditující,

S radostí Vás informujeme, že 3. prosince do Prahy přijede Ajahn Tonh Sirimangalo. Na setkání s ním jste všichni zváni. Detaily týkající se této návštěvy a také zimních meditačních kurzů v Tisaraně se dočtete níže.

Ajahn Tong v Praze (3.-4. prosince)

Ajahn Tong, ředitel naší organizace a největší žijící mistr Vipassany, přijede 3. prosince kolem páté hodiny do Prahy. Bude doprovázen mnichy a Thanatem s Kate – mezinárodními řediteli. Meditující se s nimi mohou setkat v meditačním centru Tisarana, v hotelu nebo ve Žlutých Lázních:

3.12 19:00-21:00 Tisarana (večerní modlitba a promluva)

4.12 04:30-06:00 Tisarana (ranní modlitba)

4.12 06:30-07:00 Hotel (snídaně, almužní jídlo)

4.12 10:00-11:30 Zlute Lazne (promluva a oběd, almužní jídlo)

Dary

Pokud by kdokoli z meditujících chtěl darovat příspěvěk na výdaje spojené s cestou, ubytováním, jídlem atp. je to možné provést převodem na účet v Raiffeisen Bank, 333438/5500, variabilní symbol “Ajahn Tong” nebo “K&T”. Náklady Ajahna Tonga a skupiny jsou 100 000 Kč a 50 000 Kč na letenky Kate s Thanatem.

Přispěvek a podpora osvícené bytosti je moudré a záslužné konání.

Setkání s Ajahnem Tongem není podmíněno předchozí rezervací, sledujte však facebook (facebook.com/TisaranaPraha) nebo webové stránky (www.tisarana.cz/cs/) pro aktuální informace.

Ajahn Tongova návštěva Evropy

26.11  Wat Buddhavipassana, Wassenach
27-29  Wat Buddhavihara Amsterdam, Nizozemsko
30.11  Dhammanikhom Vipassana-Meditationszentrum, Heinersbrück
3-4.12 Meditační centrum Tisarana Vipassananusorn, Praha
04-12  Wat Buddhavipassana, Wassenach
12-15  Wat Buddhapiyawararam, Dreieich-Götzenhain

Zimní kurzy meditace

Listopad

  • 30-2 Víkendové ústraní meditace milující laskavosti. Cílem meditačního pobytu milující laskavosti (Mettá) je naučit se jak mít rád sám sebe a ostatní. Cvičení je vhodné jak pro začátečníky, tak pro pokročilé meditující. Je možné přijít pouze na jeden den. Kapacita centra je – co do místra pro nocleh – v tuto chvíli vyčerpána, je ale možné přijít jen na jeden nebo dva dny (bez přespání). Kurz je hrazen dobrovolnými dary (doporučený minimální příspěvek je 450 Kč/den na pokrytí nákladů centra). Pro přihlášení (či pro bližší informace/dotazy o výši příspěvku) kontaktujte Jonathana a Annu. www.tisarana.cz, +420 722 008 067.

Prosinec

  • 12-2 21 Denní ústraní s meditací Vipassana (angličtina a němčina). Cílem meditace Vipassana je rozvoj všímavosti a vhledu. Vhled znamená porozumění pravdě o pomíjivosti, utrpení a neosobnosti, což vede ke svobodě a klidu. Kurz je možné začít v dřívějším či pozdějším termínu nebo přijít pouze na kratší dobu. Pokud ale studenti chtějí absolvovat kompletně celý Satipatthana Vipassana kurz, jak ho vytvořil Ajahn Tong, je nutné přijít alespoň na 16 dní. Vítáni jsou jak začátečníci, tak pokročilí meditující. Maximální počet studentů je 5. Kurz je hrazen dobrovolnými dary (doporučený minimální příspěvek je 450 Kč/den na pokrytí nákladů centra). Pro přihlášení (či pro bližší informace/dotazy o výši příspěvku) kontaktujte Jonathana a Annu. www.tisarana.cz, +420 722 008 067.
  • 22 Půldenní kurz Vipassany. Úvod do meditace vhledu pro začátečníky. 14:00-17:00. Dobrovolný příspěvěk. Kontaktujte Jonathana a Annu a registrujte se na +420 722 008 067.
  • 23 Půldenní kurz Satipatthany. Úvod od meditace vhledu se zaměřením na Buddhovo učení o základnách všímavosti. 14:00-18:00. Pro registraci kontaktujte Jonathana a Annu na +420 722 008 067.

Leden

  • 4-6 Víkendové ústraní s meditací milující laskovosti a odpuštění. Začněte dovedně nový rok cvičením milující laskavosti (Mettá) a odpuštění pro sebe a ostatní. Kurz je vhodný pro začátečníky i pro pokročilé meditující. Maximální počet lidí, kteří mohou v centru přespat, je 5. Dalších 5 se může zúčasatnit přes den (ať už jeden nebo oba). Kurz je hrazen dobrovolnými dary (doporučený minimální příspěvek je 450 Kč/den na pokrytí nákladů centra). Pro přihlášení (či pro bližší informace/dotazy o výši příspěvku) kontaktujte Jonathana a Annu. www.tisarana.cz, +420 722 008 067.

Pouť

V termínu 12.2-2.3. proběhne tradiční pouť do Indie a Nepálu. Akce je určna pouze pro zkušené meditující. Pište na dhammanikhom@gmail.com.