Vipassanā

Vipassanā (meditace vhledu) je účinná meditační technika rozvíjející všímavost (mindfulness) pomocí cvičení v chůzi a v sedu. Všímavost vede ke vhledu a k překonávání utrpení.Na tomto webu nabízíme kurzy v České Republice – kurzy Vipassany, jak ji učí Ajahn Tong Sirimangalo, učitel meditace a opat kláštera Wat Chom Tong v Thajsku.

Kurzy

Na kurzech je každý vítaný. Pro nové studenty je to příležitost naučit se meditaci, pro zkušenější příležitost k prohloubení meditační praxe. Noví studenti dostanou detailní instrukce k meditaci. Učitelé se se studentem denně setkávají a probírají s ním jeho meditaci, jsou však stále k dispozici (na retreatech 24 hodin denně) pro další pomoc. Nepřepokládá se žádná náboženská příslušnost.Studenti mohou (pokud není u kurzu uvedeno jinak) přijet a odjet podle vlastních časových možností. Pro kompletní úvodní kurz doporučujeme účast po 21 dní; pro studenty, kteří úvodní kurz již absolvovali pak 11 dní na retreat. I jediný den meditace je však přínosný, a je možné přijít i jen na několik hodin.Na kurzech zajišťujeme tlumočení z/do češtiny, případně dalších jazyků.Na hlavní stránce jsou uvedená data, kdy je centrum otevřené.

Dary

Učení je poskytováno zcela zdarma. Studenty však vyzýváme k poskytnutí daru dle jejich možností, abychom jimi pokryli náklady učitelů, např. letenky. U některých kurzů mohou být další poplatky (např. za ubytování či jídlo), které nelze vybírat formou darů; v detailních informacích o každém kurzu tuto informaci naleznete.