Newsletter #1

Milí přátelé meditace,rnrnjako organizátoři a učitelé bychom chtěli využít tento první hromadný mail k poděkovaní všem, kdo přispěli k úspěchu dočasného meditačního centra v Tróji tím, že meditovali, věnovali dary, poslali svá dobrá přání, navštívili nás či informovali ostatní.rnrnPálíjské slovo „Sangha“ nejčastěji označuje klášteí komunitu mnichů a mnišek, ale zahuje též všechny ostatní, kteří se řídí Buddhovým učením: neškodit, dělat dobro, usilovat o čistou mysl. Pražská Sangha tedy označuje všechny (bez ohledu na jejich náboženství) v Praze, kdo dobrovolně jako „spolek“, „společnost“ nebo „komunita“ podporují a cvičí meditaci Vipassana.rnrnTento e-mail má dvě sdělení:rn

    rn

  1. Týdenní meditační skupinka ve čtvrtek od 18 hodin. Skupina lidí, zatím převážně účastníků z minulého roku, se začne scházet každý čtvrtek večer v centru. První setkání je tento čtvrtek (13. listopadu) od 18:00 do 20:00 (je možné přijít později). Promluvíme o Vipassaně, poskytneme detailní instrukce k tomu, jak meditovat, a pak budeme … meditovat :). Kdokoliv může přijít, není třeba se předem ohlašovat.
  2. rn

  3. E-mailové adresy. Prosíme, odpovězte krátce, zda si přejete tyto maily dostávat; stačí napsat ANO či NE. Tato sdělení budeme rozesílat jen velmi příležitostně.
  4. rn

rnProsíme o přeposlání těm, kdo by mohli mít zájem o meditaci. Mohou nám napsat na tuto adresu.rnrnDěkujume & přejeme vše dobré.rnrnorganizátoři